Atelje za restauraciju ikona, slika, duboreza i pozlate

Galerija

Od kako smo osnovali atelje za restauraciju i konzervaciju, do danas smo imali veliki broj radova i zadovoljnih klijenata. U ovoj galeriji smo izdvojili deo onoga što smo do sada uradili.

Na fotografijama ćete videti ikone, slike, duboreze i ikonostase u početnom stanju – sa oštećenjima, i detaljima, zatim fotografije napravljenje u toku konzervacije i restauracije, i fotografije dela na kraju procesa.